استوری هشدارآمیز رضا کیانیان درباره زاکانی

رضا کیانیان، بازیگر مشهور درباره عملکرد علیرضا زاکانی شهردار تهران استوری هشدار آمیزی را منتشر کرد.
تصویر استوری هشدارآمیز رضا کیانیان درباره زاکانی

به گزارش سایت خبری پرسون، در ادامه استوری هشدارآمیز رضا کیانیان، بازیگر مشهور درباره عملکرد علیرضا زاکانی شهردار تهران را ببینید.

استوری هشدارآمیز رضا کیانیان درباره زاکانی

منبع: سینما اعتماد

668123