اهمیت محاسبه آمار و تحلیل داده‌ها در حوزه کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی کشف متغیرهای واحد در داده‌ها و برآورد آمار درست و واقعی را مبنای مدیریت هوشمند بازار محصولات کشاورزی عنوان کرد.
تصویر اهمیت محاسبه آمار و تحلیل داده‌ها در حوزه کشاورزی

به گزارش سایت خبری پرسون، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در نخستین گردهمایی آمار و فناوری در دولت سیزدهم، ضمن تاکید بر اهمیت محاسبه آمار و تحلیل داده‌ها در حوزه کشاورزی گفت: پیش‌بینی پذیر شدن بازار عرضه و تقاضا، ارتباط مستقیم با آمار و داده‌های هر محصول در زمان و مکان معین دارد.

وی تفاوت موجود در آمارهای ارائه شده از سوی مراکز متولی را محصول محاسبه داده‌های متفاوت در یک مورد واحد دانست و گفت: البته برای رسیدن به یک چشم‌انداز واقعی و مدیریت واحد، نیازمند به‌کارگیری روش واحد با ضریب خطای کم هستیم؛ این‌گونه خواهیم توانست در میدان عمل از ابزار مطمئن برای مدیریت شرایط موجود بهره گیریم.

وزیر جهاد کشاورزی، آمار غلط را موجب سوگیری نادرست مدیریتی دانست و افزود: اطلاعات و آمار درست در حوزه کشاورزی، کنترل بازار تقاضای داخل و برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای صادراتی را به دنبال خواهد داشت.

نیکبخت با تاکید بر لزوم بازنگری اساسی در خصوص داده‌ها و اطلاعات آماری در وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا مرکز آمار وزارت جهاد کشاورزی مسؤول اصلی جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها در حوزه کشاورزی باشد.

وزیر پیشین وزارت جهاد کشاورزی در نخستین کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی که در محل سالن سران اجلاس برگزار شد، عنوان کرده بود، وزارت جهاد کشاورزی نابیناست زیرا آمار دقیقی از فعالیت‌های کشاورزی به ویژه در تولید و زمین‌های زیر کشت ندارد در نتیجه نمی‌توان برنامه‌ریزی درست و دقیق داشت.

منبع: مهر

658034