تنها شهری در دنیا که تمام مردم آن لندکروز سوار می‌شوند! + ویدئو

شهر صلاله در عمان به عنوان تنها شهری در دنیا شناخته می‌شود که تقریباً تمام مردم آن لندکروز سوارند.
تصویر تنها شهری در دنیا که تمام مردم آن لندکروز سوار می‌شوند! + ویدئو

به گزارش سایت خبری پرسون، صلاله در منطقه‌ای کوهستانی و بیابانی واقع شده است. به همین دلیل، مردم این شهر به خودرویی قدرتمند و بادوام نیاز دارند تا بتوانند در این شرایط سخت رانندگی کنند. این مدل از خودرو به عنوان نمادی از قدرت و ثروت در صلاله تلقی می‌شود. داشتن یک لندکروز برای مردم این شهر مایه افتخار است.

منبع: Viral Vids

657991