هوای نصف جهان در وضعیت سالم قرار دارد

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۸۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
تصویر هوای نصف جهان در وضعیت سالم قرار دارد

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پایش میدان انقلاب ۶۴، پارک زمزم ۷۸، دانشگاه صنعتی و رهنان ۷۲، سپاهان‌شهر ۵۶، خیابان فرشادی ۶۳، خیابان فیض و بولوار کاوه ۶۵، خیابان میرزا طاهر ۶۲ و ایستگاه ولدان ۷۶ AQI در وضعیت قابل قبول است.

کیفیت هوای اصفهان در خیابان احمدآباد با عدد ۱۴۹ و بزرگراه خرازی ۱۰۸ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان زینبیه با عدد ۱۵۳ و کِردآباد ۱۵۳ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۸۵، مبارکه ۶۸ و شاهین شهر با میانگین ۶۱ قابل قبول و در قهجاورستان با میانگین ۱۳۵ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر‌های مجاور اصفهان از جمله سجزی، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع: هواشناسی

625108