چهره جدید یار قدیمی عمو پورنگ همه را شوکه کرد

عکس دسته جمعی احسان علیخانی و عموپورنگ و امیر محمد متقیان منتشر شد.
تصویر چهره جدید یار قدیمی عمو پورنگ همه را شوکه کرد

به گزارش سایت خبری پرسون، چهره متفاوت امیر محمد در این تصویر مورد توجه کاربران قرار گرفت. برخی به این اشاره کردند با گذر عمر اگرچه چهره امیر محمد تغییر کرده اما ظاهر عموپورنگ سالهاست که تکان نخورده!

چهره شکسته یار قدیمی عمو پورنگ همه را شوکه کرد

منبع: برترین ها

625070