هوای اصفهان دریک ایستگاه وضعیت قرمز را نشان می دهد

هوای کلانشهر اصفهان در منطقه کردآباد برای عموم ناسالم است.
تصویر هوای اصفهان  دریک ایستگاه وضعیت قرمز را نشان می دهد

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در خیابان زینبیه با ۱۰۳ و قهجاورستان با ۱۳۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و کِردآباد با ۱۶۷ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم است.

همچنین شاخص هوا در ایستگاه‌های پایش خیابان احمدآباد با ۹۳، میدان انقلاب ۵۵، پارک زمزم ۶۷، بزرگراه خرازی ۹۲، رهنان ۹۲، خیابان فیض ۸۰، بولوار کاوه ۸۱ و ایستگاه ولدان با ۵۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.

هوا در ایستگاه‌های دانشگاه صنعتی نیز با ۳۰، خیابان فرشادی ۴۳، میرزا طاهر ۳۴ و سپاهان شهر نیز با ۳۳ AQI در وضعیت پاک است.

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح چهارشنبه پانزدهم فروردین با میانگین ۷۱ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۳۴ و مبارکه ۵۰ AQI در وضعیت پاک، شاهین شهر با میانگین ۵۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.

ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر‌های مجاور اصفهان از جمله سجزی، زرین‌شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

منبع: هواشناسی

624991