کیفیت قابل قبول هوای پایتخت

شاخص کیفیت هوای امروز شهر تهران روی عدد۵۱ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
تصویر کیفیت قابل قبول هوای پایتخت

به گزارش سایت خبری پرسون، شاخص کیفیت هوای پایتخت، امروز - سه‌شنبه، هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۳- بر روی عدد ۵۱ و در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود و بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط ، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم ، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

روز گذشته نیز کیفیت هوای تهران بر روی عدد ۴۱ و در وضعیت پاک قرار داشت.

منبع: شهر

624725