دادستان مرکز استان قزوین خبر داد:

انتقال پرونده مالیاتی ۹ شرکت تولیدی به اداره مالیات استان قزوین

پرونده مالیاتی ۹ شرکت تولیدی به اداره مالیات استان قزوین انتقال داده شد.
تصویر انتقال پرونده مالیاتی ۹ شرکت تولیدی به اداره مالیات استان قزوین

به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین؛ رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اعلام کرد: با پیگیری های انجام شده در این دادستانی و با وصول مکاتبه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور؛ نسبت به انتقال پرونده ی مالیاتی ۹ شرکت تولیدی مستقر در استان که با عنایت به استقرار دفترشان در تهران وجوه مالیاتی خویش را به اداره مالیات تهران واریز می کردند اقدام گردید.

این مقام مسئول افزود: همچنین تعداد ۴ شرکت تولیدی دیگر نیز در مرحله بررسی و تصمیم گیری و انتقال به استان قزوین می باشند که به محض قطعیت اعلام خواهد شد.

منبع: پرسون

624714