آب دریاچه ارومیه بالاتر آمده است

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: تراز دریاچه ارومیه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۵۰ سانتیمتر افزایش‌یافته است.
تصویر آب دریاچه ارومیه بالاتر آمده است

به گزارش سایت خبری پرسون، فیروز قاسم‌زاده اظهار داشت: با توجه‌ به بارش‌های نرمال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بهبود نسبی جریان آب در رودخانه‌های این حوضه و عدم برداشت آب توسط کشاورزان در فصل زمستان، ورودی به دریاچه افزایش داشته است.

وی ادامه داد: رهاسازی از سدها به سمت دریاچه نیز این موضوع را تقویت کرده، به‌ نحوی‌ که تراز دریاچه در چند ماه اخیر دارای رشد مداوم بوده است.

سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: مقایسه آماری نشان می‌دهد که تراز دریاچه نسبت به ابتدای سال آبی دارای رشد 50 سانتیمتری بوده و در مقایسه با تاریخ مشابه سال گذشته، 6 سانتیمتر بیشتر است.

قاسم‌زاده گفت: در حال حاضر حدود 30درصد از سطح دریاچه با آب‌پوشیده شده که معادل 1250 کیلومترمربع است.

منبع: تسنیم

624709