سایه آلاینده‌ها بر آسمان نصف جهان

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان امروز با میانگین ۶۴ AQI وضعیت قابل قبول و در دو ایستگاه وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
تصویر سایه آلاینده‌ها بر آسمان نصف جهان

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۷۴، پارک زمزم با ۷۱، بزرگراه خرازی با ۹۲، دانشگاه صنعتی با ۶۰، رهنان با ۵۶، بولوار کاوه با ۶۸، کردآباد با ۵۸ و ایستگاه ولدان با ۸۳ AQI در وضعیت قابل قبول است.

این در حالی است که داده‌ها در ایستگاه زینبیه با ۱۵۷ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و خیابان احمدآباد با ۱۰۸ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان میرزا طاهر و میدان انقلاب با ۳۲، خیابان فرشادی با ۲۸، خیابان فیض با ۳۰ و سپاهان‌شهر با ۲۴ AQI وضعیت پاک و در ایستگاه زینبیه با ۱۵۷ AQI قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و خیابان احمدآباد با ۱۰۸ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با ۴۹ و مبارکه با ۲۱ AQI در وضعیت پاک و در سجزی با ۶۱، شاهین‌شهر با ۶۳ و قهجاورستان با ۹۱ AQI قابل قبول ثبت شد.

ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر‌های مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

منبع: هواشناسی

624643