رشد آمار پروازی و مسافری در فرودگاه اصفهان

مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۹۰۴۷ مسافر با ۲۵۸ پرواز از این فرودگاه اعزام و پذیرش شدند و رشد ۱۶ درصدی در تعداد مسافر نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم.

تصویر رشد آمار پروازی و مسافری در فرودگاه اصفهان

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان در اصفهان از رشد آمار پروازی و مسافری این فرودگاه در شش روز پایانی سال قبل خبر داد و اظهار داشت: از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۹۰۴۷ مسافر با ۲۵۸ پرواز از این فرودگاه اعزام و پذیرش شدند.

وی افزود: از این تعداد ۲۳۳۵۴ مسافر با ۲۰۴ پرواز داخلی و تعداد ۵۶۹۳ مسافر با ۵۴ پرواز خارجی در این فرودگاه جابجا شدند.

ضیایی بیان کرد: در مجموع رشد ۲۳ درصدی در تعداد پرواز و رشد ۱۶ درصدی در تعداد مسافر نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم.

منبع: فارس

624585