برنامه پرواز‌های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان(۲فروردین ۱۴۰۳)

فهرست پروازهای فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان را اینجا بخوانید.
تصویر برنامه پرواز‌های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان(۲فروردین ۱۴۰۳)

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ برای اطلاع از تاخیرات و تغییر برنامه پروازی باتلفن 199 از اصفهان وشماره 35275200 ازشهرستانها تماس گرفته و یا به سایت فرودگاه به آدرس https://esfahan.airport.ir مراجعه کنید.

منبع: پرسون

624580