هوای اصفهان در روز پایانی سال، در وضعیت سالم قرار دارد

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان و شهر‌های مجاور تا ساعت (۱۳:۱۰)با ۷۰ AQI وضعیت سالم را نشان می‌دهد.
تصویر هوای اصفهان در روز پایانی سال، در وضعیت سالم قرار دارد

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۶۴، خیابان احمدآباد با ۸۹، میدان انقلاب با ۷۰، پارک زمزم و خیابان فیض با ۶۳، خیابان پروین اعتصامی با ۶۲، خیابان زینبیه و بزرگراه خرازی با ۹۱، دانشگاه صنعتی با ۷۷، رهنان با ۷۴، سپاهان شهر با ۵۳، خیابان فرشادی با ۶۰، بولوار کاوه با ۸۲ و کردآباد و ولدان با ۶۲ و خیابان میرزا طاهر با ۵۸ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با ۷۹، زرین‌شهر با ۱۰۰، سجزی با ۵۷، قهجاورستان با ۸۱ و مبارکه با ۶۶ AQI در وضعیت قابل قبول و در شاهین‌شهر با ۱۱۷ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهر‌های مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع: هواشناسی

624567