فهرست برنامه پرواز‌های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان/ (۲۹اسفندماه ۱۴۰۲)

فهرست پروازهای فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان را اینجا بخوانید.
تصویر فهرست برنامه پرواز‌های فرودگاه شهید بهشتی اصفهان/ (۲۹اسفندماه ۱۴۰۲)

به گزارش سایت خبری پرسون، از اصفهان؛ برای اطلاع از تاخیرات وتغییر برنامه پروازی با تلفن 199 از اصفهان و شماره 35275200 از شهرستانها تماس گرفته و یا به سایت فرودگاه به آدرس https://esfahan.airport.ir مراجعه کنید.

منبع: پرسون

624566