افزایش کشفیات توسط مرزبانی فراجا

فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد: طی سال جاری بیش از ۳۵ میلیون لیتر سوخت کشف شده است.
تصویر افزایش کشفیات توسط مرزبانی فراجا

به گزارش سایت خبری پرسون، سردار سرتیپ احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا گفت: طی سال جاری بیش از ۳۵ میلیون لیتر سوخت کشف شده که میزان کشفیات افزایش قابل توجهی داشته است.

منبع: مهر

614470