یک انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، محسن علی گلشنی به سمت مشاور وزیر در امور شیلاتی و توسعه سواحل مکران منصوب شد.
تصویر یک انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش سایت خبری پرسون، در حکمی از سوی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، محسن علی گلشنی به سمت مشاور وزیر در امور شیلاتی و توسعه سواحل مکران منصوب شد.

در این حکم آمده است؛ امید دارد با تعامل و همکاری معاونان وزیر، رؤسای سازمان‌های ستادی و استانی و سایر مراجع ذی‌ربط در انجام امور محوله موفق باشید.

منبع: مهر

614436