زلزله نهاوند را لرزاند

ساعتی پیش نهاوند از توابع استان همدان لرزید.
تصویر زلزله نهاوند را لرزاند

به گزارش سایت خبری پرسون، زمین لرزه ای به قدرت 3.7 ساعتی پیش نهاوند از توابع استان همدان را لرزاند.

طول جغرافیایی۳۴.۰۵۲

عرض جغرافیایی ۴۸.۴۰۶

عمق ۸

منبع: پرسون

614403