از دیدن این حیوانات در مترو تهران تعجب نکنید!

۱۴ گونه درحال انقراض کشور در مترو تهران مشاهده می‌شوند.

تصویر از دیدن این حیوانات در مترو تهران تعجب نکنید!

به گزارش سایت خبری پرسون، در همکاری روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت محیط زیست طبیعی این سازمان، پوستر 14 گونه در حال انقراض کشور در مترو نصب شد.

درحال حاضر تصاویر گونه‌های در معرض انقراض کشور به منظور آشنایی شهروندان با آنها بر دیوارهای مترو تربیت مدرس تهران نصب شده و قرار است این تصاویر به صورت دوره‌ای در تمام ایستگاه‌های مترو به نمایش درآید.

این نخستین بار است که تصویر گونه‌های در معرض انقراض در فضای عمومی مترو منتشر می‌شود.

این گونه‌ها شامل میش مرغ، یوزپلنگ ایرانی، پلنگ، خرس قهوه‌ای، خرس سیاه، مرال، گورخر ایرانی، کل و بز، میش مرغ، لک‌لک سفید، اردک سرسفید، کرکس مصری، گاندو، افعی شاخدار دم عنکبوتی، لاکپشت فراتی و سمندر کردستانی هستند.

منبع: تسنیم

614256