معمای جالب/ آن چیست که هم ماه دارد و هم نان دارد و هم داروخانه؟

برای رسیدن به پاسخ مناسب این چیستان کمی دقت کنید.
تصویر معمای جالب/ آن چیست که هم ماه دارد و هم نان دارد و هم داروخانه؟

به گزارش سایت خبری پرسون، اگر اهل حل معما یا چیستان هستید از شما دعوت می‌کنیم به این سوال ساده پاسخ دهید.

معما : آن چیست که هم ماه دارد و هم نان داردو هم داروخانه؟

.

.

.

.

.

.

.

.

نمایش جواب

قرص

منبع: فرتاک

612077