واکنش به رک گویی عجیب وزیر ارشاد رئیسی!

اظهارات وزیر ارشاد در باره موسیقی با واکنش طنز روزنامه اصلاح طلب مواجه شد.
تصویر واکنش به رک گویی عجیب وزیر ارشاد رئیسی!

به گزارش سایت خبری پرسون، روزنامه هم میهن با اشاره به اینکه وزیر ارشاد گفته قصد ترویج موسیقی را نداریم، آن را دستمایه کاریکاتور قرار داده است.

u0f02

منبع: هم میهن

611044