چیستان بامزه | باهوش ها جواب بدهند!

آن چیست که یک عالمه دندان دارد ولی جایی را گاز نمی گیرد؟
برای رسیدن به پاسخ مناسب این چیستان کافیست کمی دقت کنید.
تصویر چیستان بامزه | باهوش ها جواب بدهند!

به گزارش سایت خبری پرسون، اگر اهل حل معما یا چیستان هستید از شما دعوت می‌کنیم به این سوال ساده پاسخ دهید.

معما : آن چیست که یک عالمه دندان دارد ولی جایی را گاز نمی گیرد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نمایش جواب

شانه یا برس

منبع: فرتاک

610995