عیدی یک میلیونی دولت به روستاییان

مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر گفت: حداکثر عیدی که می توان امسال پرداخت کرد یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است که این رقم باید تصویب شود اما یک میلیون تومان قطعی است.
تصویر عیدی یک میلیونی دولت به روستاییان

به گزارش سایت خبری پرسون، بیت الله برقراری مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر امروز هجدهم بهمن ماه در نشست خبری با رسانه‌ها اظهار کرد: بیمه های اجتماعی حوزه های بسیارمهمی هستند که می توانند آینده جمعیت را رقم بزنند. از این رو کسانی که تولید کننده و کشاورز و روستایی بودند باید بیمه می شدند. افرادی که در این صندوق بیمه هستند خدماتی را دریافت می کنند که یکی از آن خدمات دریافت مستمری بازنشستگی است.

وی افزود: در این صندوق مستمری از کار افتادگی و مستمری بازماندگان نیز پرداخت می شود.

مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان روستاییان و عشایر با اشاره با درمان روستاییان گفت: درمان توسط بیمه سلامت صورت می‌گیرد و پایه درمان تکمیلی هم داریم که برای مستمری بگیران فراهم شده‌است و همه مستمری بگیران سال آینده تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند.

وی افزود: ما به سمت کفایت مستمری ارائه کیفیت خدمات در صندوق حرکت می کنیم.

برقراری گفت: عیدی امسال حداکثری که می توان پرداخت کرد یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است که این رقم باید تصویب شود اما یک میلیون تومان قطعی است و به سطح یک ما پرداخت می شود.

منبع: ایرنا

599590