اسلامی:

دستگاه ایرانیوم در صنعت هسته‌ای و پتروشیمی‌ها کاربرد اساسی دارد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: هماهنگی‌ها با آژانس رو به پیشرفت است و امیدواریم همین رویه ادامه داشته باشد و ما بتوانیم فضایی که دشمنان برای صنعت هسته‌ای دنبال می‌کنند بشکنیم.
تصویر دستگاه ایرانیوم در صنعت هسته‌ای و پتروشیمی‌ها کاربرد اساسی دارد

به گزارش سایت خبری پرسون، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست دولت، اظهار داشت: هماهنگی‌ها با آژانس رو به پیشرفت است و امیدواریم همین رویه ادامه داشته باشد و ما بتوانیم فضایی که دشمنان برای صنعت هسته‌ای دنبال می‌کنند بشکنیم.

وی افزود: برای ساخت دستگاه ایرانیوم چند سال است زحمت کشیده شده؛ این دستگاه در انحصار آمریکاو انگلیس و آلمان است. این دستگاه یکی از دستگاه های راهبردی صنعت هسته ای است.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: دستگاه ایرانیوم هم در خطوط تولید و فرآیند آزمون صعنت هسته‌ای و هم در پتروشیمی‌ها برای طیف‌سنجی ایزوتوپی کاربرد اساسی داشته و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

منبع: تسنیم

599585