جستجوی ستاره شناسان برای آب در فضا

ستاره‌شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل مولکول‌های آب را در اتمسفر یک سیاره فراخورشیدی کوچک کشف کردند.
تصویر جستجوی ستاره شناسان برای آب در فضا

به گزارش سایت خبری پرسون، ستاره‌شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی «هابل» مولکول‌های آب را در اتمسفر یک سیاره فراخورشیدی کوچک کشف کردند. این سیاره شعله‌ور که « GJ ۹۸۲۷d» نام دارد و در فاصله ۹۷ سال نوری از زمین کشف شده، قطری حدود دو برابر قطر زمین دارد و کوچکترین سیاره فراخورشیدی است که در جو خود بخار آب دارد.

منبع: ایسنا

599505