واکنش مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه به خبر بازرسی دفتر یک سایت خبری

مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه به خبر بازداشت یک خبرنگار واکنش نشان داد.
تصویر واکنش مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه به خبر بازرسی دفتر یک سایت خبری

به گزارش سایت خبری پرسون، مدیر عامل خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد: با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است.

مدیر عامل میزان در تشریح این خبر نوشت: بازداشت یک خبرنگار سابق و بازرسی از دفتر یک سایت خبری با دلایل کاملا مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانه ای صورت گرفته است. با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است.

این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

واکنش مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه به خبر بازرسی دفتر یک سایت خبری

منبع: میزان

599486