وزیر جهادکشاورزی خواستار استقلال مدیریت امور اراضی استان ها شد

وزیرجهادکشاورزی طی نامه ای به معاون رییس جمهور و رئیس سازمان اموراداری و استخدامی کشور، خواستار ارتقای ساختار تشکیلاتی واستقلال مدیریت اموراراضی استان ها شد.
تصویر وزیر جهادکشاورزی خواستار استقلال مدیریت امور اراضی استان ها شد

به گزارش سایت خبری پرسون، محمدعلی نیکبخت طی نامه ای به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اموراداری و استخدامی اعلام کرد:سازمان امور اراضی کشور به عنوان یکی از سازمان های حاکمیتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی دخیل در اجرای بیش از 100 عنوان قانون و مقررات و متولی زمین و حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و نظارت بر واگذاریها ،یکپارچگی و بهره وری اراضی کشاورزی و همچنین ساماندهی، تعیین تکلیف و رفع تداخلات ،حدنگاری و سندارشدن اراضی کشاورزی در کشور است.

لازم است برای حساسیت های کار در حوزه زمین و برای تحقق این حجم ازمسئولیت ها و وظایف،جایگاه و ساختار مدیریت های امور اراضی در استانها اصلاح و به اداره کل ارتقاء یافته و مستقیما زیر نظر ستاد سازمان امور اراضی کشور انجام وظیفه نمایند.

منبع: تسنیم

599322