پلیس مواد مخدر کشور بر اشتغال زایی معتادان تاکید کرد

فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر توانمندسازی معتادان متجاهر گفت: باید این معتادان پس از درمان صاحب حرفه و شغل شوند.
تصویر پلیس مواد مخدر کشور بر اشتغال زایی معتادان تاکید کرد

به گزارش سایت خبری پرسون، سردار احمدرضا رادان روز دوشنبه در همایش روسای پلیس مواد مخدر کشور بر اشتغال زایی معتادان تاکید کرد و گفت: تنها از طریق مهارت و کسب و کار می توان چرخه اعتیاد را کنترل و ریشه کن کرد.

وی تاکید کرد: تمامی اردوگاه‌های نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر باید به کارگاه‌های تولیدی تبدیل شود و پلیس مبارزه با مواد مخدر مسئول است این هدف را با کمک دیگر بخش‌ها دنبال کند.

به گفته فرماندهی کل انتظامی، افراد معتاد پس از مدتی که از قرنطینه بازپروری خارج می‌شود و ذهن آماده تری دارند، باید توانمند شده و در همان اردوگاه صاحب حرفه شوند تا پس از خروج و بازگشت به جامعه شاغل باشند.

سردار رادان بر استفاده از بخش خصوصی برای راه اندازی کارگاه‌های تولیدی در مراکز بازپروری اشاره کرد و افزود: پلیس مشوق‌های مناسبی برای بخش خصوصی در نظر گرفته است که در حال حاضر تهران بزرگ به عنوان یک الگو از این شیوه در فاز اجر استفاده می کند.

منبع: مشرق

599273