تست هوش ریاضی؛ اعداد 3 را باهم جمع کنید

معماها، تست هوش و پازل های سرگرمی طرفداران زیادی دارد و روز به روز به تعداد آن ها افزوده می شود، با توجه به بازار عرضه و تقاضایی که بازی های فکری دارند پرسشی ذهن مخاطبان را به خود مشغول می کند. آیا این معماها و بازی های فکری موجب افزایش فعالیت مغز می شوند؟
تصویر تست هوش ریاضی؛ اعداد 3 را باهم جمع کنید

به گزارش سایت خبری پرسون، برخی مطالعات نشان داده اند که بازی های فکری باعث بهبود “عملکردهای اجرایی، حافظه کار و سرعت پردازش” در کودکان و جوانان می شود، در حالی که برخی دیگر مزایای چنین بازی هایی را برای حفظ سلامت شناختی در افراد سالخورده تحسین می کنند.

تست هوش ریاضی: اعداد 3 را با هم جمع بزنید اگر واقعا ریاضیتان خوب است

تست هوش ریاضی 3

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

جواب تست هوش ریاضی 3

جواب تست هوش ریاضی 3

منبع: مجله گفتنی

586466