صادق بوقی روی تخت بیمارستان

صادق بوقی با رقص و آوازخوانی هایش در خیابان های شهر رشت معروف شده است.

به گزارش سایت خبری پرسون، «صادق بوقی» نام آشناترین اسمی است که این روزها در فضای مجازی و بین مردم به گوش می‌رسد. ویدیویی از او به صورت جهانی وایرال شده. در این ویدیو صادق بوقی را در بیمارستان بستری شده میبینید که پرستار را به رقص در آورده است.

منبع: viral vids

574092