طنز برنامه فوتبال ۳۶۰ با موضوع مجوز جنجالی واردات خودرو

برنامه عادل فردوسی‌پور با مجوز جنجالی واردات خودرو برای ملی‌پوشان ویدیو طنزی منتشر کرد.

به گزارش سایت خبری پرسون، ویدیویی دیدنی از طنز برنامه فوتبال ۳۶۰ با موضوع مجوز جنجالی واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی را ببینید.

منبع: فوتبال ۳۶۰

573818