شکست وزنه‌برداران جوان در دسته ۸۹ کیلوگرم

با پایان یافتن رقابت گروه A دسته ۸۹ کیلوگرم، دو نماینده ایران نتوانستند مدال این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهند.

تصویر شکست وزنه‌برداران جوان در دسته ۸۹ کیلوگرم

به گزارش پرسون، رقابت دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان صبح امروز سه شنبه در مکزیک برگزار شد و دو نماینده ایران در رده‌های دهم و یازدهم قرار گرفتند.

امیرمحمد سلیمانی و حمیدرضا زارعی در گروه B دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه زدند و با برگزاری رقابت گروه A جایگاه آنها در جهان مشخص شد.

در گروه B، امیر محمد سلیمانی نماینده ایران با رکورد ۱۵۲ یک‌ضرب، ۱۷۲ دوضرب و مجموع ۳۲۴ کیلوگرم دوم شد و در مجموع در رده دهم جهان قرار گرفت.

حمیدرضا زارعی دیگر ملی‌پوش ایران با رکورد ۱۴۸ یک‌ضرب، ۱۷۵ دوضرب و مجموع ۳۲۳ کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت و در مجموع یازدهم جهان شد.

۲۱ وزنه‌بردار در دسته ۸۹ کیلوگرم شرکت کردند و دو نفر اوت شدند.

وزنه‌برداری ایران در دسته ۸۱ کیلوگرم هم به مدال نرسید و ملی‌پوشان ششم و هفتم شدند

منبع: مهر

559332