تأثیر لقمه حرام

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی به بیان یکی از عوامل عدم استجابت دعا پرداخته‌اند.
تصویر تأثیر لقمه حرام

به گزارش پرسون، روایت زیر را از کتاب «میزان الحکمه» منتشر می‌کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم:

أطِبْ کَسبَکَ تُستَجَبْ دَعوَتُکَ، فإنَّ الرّجلَ یَرفَعُ اللُّقْمَةَ إلی فِیهِ (حَراما) فما تُستَجابُ له دَعوَةٌ أربَعینَ یوما

درآمدت را پاک کن تا دعایت مستجاب شود؛ زیرا هرگاه آدمی لقمه [ای حرام] به دهان خود ببرد تا چهل روز دعایی از او پذیرفته نمی شود.

میزان الحکمه، جلد ۴، صفحه۳۰

منبع: حوزه

559196