افزایش ۴۰ درصدی ورودی آب به سدها

حجم آب ورودی و خروجی مخازن سدهای کشور در پایان مهر امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۹درصد بیشتر شده اما خروجی آب سدها هم ۳۵.۷درصد قد کشیده است. با این حال وضعیت بارش‌ها همچنان تا رسیدن به شرایط نرمال و بلندمدت مطلوب نیست و انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال اوضاع بهتر شود.
تصویر افزایش ۴۰ درصدی ورودی آب به سدها

به گزارش پرسون، وزارت نیرو می‌گوید حجم آب موجودی در مخازن سدها در پایان مهر امسال ۱۲.۳ درصد بیشتر شده اما با در نظر گرفتن وضعیت مصرف، همچنان شرایط آبی کشور در صورت افت محسوس بارش‌ها در ماه‌های اینده ممکن است ناپایدار شود و چاره راه مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: در شهریور سال جاری بالغ بر ۲۰۰۵ of میلیون متر مکعب آب تولیدی در مناطق شهری ایران از منابع زیرزمینی تامین شده و تنها ۱۷۷۶ میلیون متر مکعب آن از منابع آب‌های سطحی یا همان سدها پوشش داده شده است.

وضعیت تامین آب در بخش روستایی هم نشان می‌دهد که از کل آب تولیدی در شهریور امسال ۷۹۴ میلیون متر مکعب ناشی از برداشت از زیر زمین بوده و ۲۷۹ میلیون متر مکعب از آبهای سطحی تامین شده است.

منبع: همشهری

559099