معاون شهرداری اصفهان:

مدل‌سازی فرونشست، ورودی نظام محیط زیست برای طرح جامع اصفهان است

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: خروجی‌های بررسی و مدل‌سازی فرونشست به نوعی ورودی نظام محیط زیست برای طرح جامع اصفهان است و نتیجه این خروجی در طرح جامعی که می‌خواهد افق آینده این کلان‌شهر را از جهت توسعه شهر مشخص کند، بسیار تاثیرگذار است.
تصویر مدل‌سازی فرونشست، ورودی نظام محیط زیست برای طرح جامع اصفهان است

به گزارش پرسون، از اصفهان؛ وحید مهدویان با اشاره به بررسی و مدل‌سازی فرونشست در شهر اصفهان اظهار کرد: گام‌های یازدهم تا چهاردهم این طرح یعنی مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی، رفتارسنجی و مدل‌سازی رفتاری سازه‌های تاریخی، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی فرونشست در زمان حال و پیش‌بینی آینده بر اساس این نقشه‌ها، ارائه راهکارها و اولویت‌بندی آن‌ها برای کنترل فرونشست در شهر بسیار مهم هستند.

وی افزود: گام نوزدهم از گام‌های اساسی این طرح بوده که در رابطه با تهیه نقشه آسیب‌پذیری بلوک‌های ساختمانی با توجه به کاربری، ارتفاع و قدمت بناها و بر اساس داده‌های ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از ورودی‌های طرح جامع اصفهان، پهنه‌بندی آسیب‌های شهری و تهیه نقشه خطر فرونشست است، تصریح کرد: خروجی‌های بررسی و مدل‌سازی فرونشست به نوعی ورودی نظام محیط زیست برای طرح جامع اصفهان است که یک ماه پیش ابلاغ شد و نتیجه این خروجی در طرح جامعی که می‌خواهد افق آینده این کلان‌شهر را از جهت بارگذاری‌ها و توسعه شهر مشخص کند، بسیار تأثیرگذار است.

مهدویان خاطرنشان کرد: برای اینکه نتایج مطالعات در دستگاه‌های مرتبط با موضوع فرونشست استفاده کاربردی داشته باشد و به‌ نحو احسن عملیاتی شود، در جلسات راهبری اداره کل مدیریت بحران استانداری مقرر شد، نظارت علمی این پروژه بر عهده مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

وی افزود: علی بیت‌الهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مکاتبات با اداره کل راه و شهرسازی استان، به‌عنوان ناظر این پروژه معرفی شد که در همین زمینه در حال انجام قرارداد هستیم تا پروژه را در اختیار مدیر بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری قرار دهیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: پس از بررسی و تأیید نهایی طرح در جلسات راهبری کمیسیون تلفیق شورای اسلامی و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده ۵، راهکارهای اجرایی پروژه به‌ صورت جدا از هم در اختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع فرونشست قرار می‌گیرد.

منبع: فارس

559068