آزادسازی بستر و حریم رودخانه عباس آباد همدان

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: با ورود دستگاه قضایی، تا پایان هفته جای بخشی از بستر و حریم رودخانه عباس آباد آزاد سازی می شود.
تصویر آزادسازی بستر و حریم رودخانه عباس آباد همدان

به گزارش پرسون، «محمد رضا عدالتخواه» آزادسازی حریم رودخانه عباس آباد را در راستای احیای حقوق عامه، عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مسوولان قضایی استان همدان برای بررسی مجدد وضعیت بستر و حریم رودخانه عباس آباد از آن رودخانه بازدید کردند، ادامه داد: رودخانه ها جزو انفال هستند و باید همه مردم از آن استفاده کنند.

دادستان همدان نیز در این باره گفت: برابر با اصل ۴۵ قانون اساسی بستر و حریم رودخانه‌ها، کانال‌ها، مسیرها، قنات‌ها، آبراهه‌ها و موارد مشابه جزو انفال و از اموال عمومی بوده و تصرف این مکان ها غیرقانونی است.

«حسن خانجانی موقر» تصریح کرد: بنابراین آزادسازی بستر رودخانه‌های استان به جد در دستور کار ما قرار دارد، تا جایی که در یکی دو سال اخیر با ورود این دادستانی، آزادسازی و رفع تصرف از بستر رودخانه آبشینه و مدتی بعد آزادسازی بستر رودخانه چشمه قصابان انجام گرفت.

وی یادآور شد: در خصوص رودخانه عباس آباد نیز در یک سال اخیر پیگیری هایی انجام شد و با توجه به شرایط موجود، ابتدا باید طرح مطالعاتی و تعیین حدود برای آزادسازی بستر و حریم رودخانه در دستور کار قرار می گرفت که انجام شده و اکنون هم شرایط لازم برای آزادسازی بخشی از بستر رودخانه فراهم شده است.

منبع: ایرنا

559057