کمیته اخلاق سرمربی آلومینیوم را احضار کرد!

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک را به این کمیته احضار کرد.

تصویر کمیته اخلاق سرمربی آلومینیوم را احضار کرد!

به گزارش سایت خبری پرسون، با اعلام کمیته اخلاق این فدراسیون، مجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم جهت ادای پاره‌ای از توضیحات دوشنبه 29 آبان ماه باید در کمیته اخلاق حاضر شود.

منبع: فدراسیون فوتبال

558968