مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای بهبود شرایط تولید ضروری است

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: رویکرد مقابله با قاچاق کالا و ارز باید در راستای حمایت از تولید داخل و رفع موانع آن باشد و دستگاه‌های متولی از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای اجرای احکام پرونده‌های مربوط به مبارزه با قاچاق استفاده کنند.
تصویر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای بهبود شرایط تولید ضروری است

به گزارش سایت خبری پرسون،از اصفهان؛ سیدمحمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در جلسه کارگروه نظارت بر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: اجرای احکام مهمترین مرحله دادرسی بوده و اثرگذاری احکام قضائی در این مرحله نمایان می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز عدم دسترسی به متهمان و توقیف اموال آن‌ها در مرحله اجرای احکام است که به همین دلیل باید در مراحل اولیه تشکیل پرونده به گونه‌ای عمل شود که در اجرای احکام دچار مشکل نشویم.

موسویان اصل پیشگیری را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم بر شمرد و افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اجرای قاطعانه احکام قضائی بسیار راهگشا است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هزینه جرم قاچاق برای قاچاقچیان افزایش یابد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: معمولاً قاچاقچیان کالا و ارز به صورت هماهنگ فعالیت دارند و اعضای این کمیته نیز باید با هماهنگی و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی در راستای مبارزه و مقابله همه جانبه با قاچاق بسیج شوند.

وی بیان کرد: رویکرد مقابله باید در راستای حمایت از تولید داخل و رفع موانع آن باشد و دستگاه‌های متولی از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای اجرای احکام پرونده‌های مربوط به مبارزه با قاچاق استفاده کنند و عزم دستگاه قضائی در این خصوص جدی است.

منبع: دادگستری

558935