هکر عاشق حساب بانکی ۶ میلیون ایرانی را به باد داد!

شماره تماس و نام تقریبا شش میلیون از مشتریان یک بانک به دلیل ضعف یکی از سامانه های API این بانک افشا و در اینترنت منتشر شده است.
تصویر هکر عاشق حساب بانکی ۶ میلیون ایرانی را به باد داد!

به گزارش پرسون، هکر علت این افشاگری را "انتقام عشقی" عنوان کرده است!

عکس | هک حساب شش میلیون مشتری یک بانک بزرگ به دلیل انتقام عشقی !

عکس | هک حساب شش میلیون مشتری یک بانک بزرگ به دلیل انتقام عشقی !

منبع: همشهری آنلاین

558924