تجمع دوم صنف ژنتیک پزشکی در مقابل سازمان نظام پزشکی

تجمع کنندگان جامعه علمی ژنتیک پزشکی خواستار لغو مصوبه شورای عالی ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ مبنی بر عدم اعطای شماره نظام پزشکی به فارغ التحصیلان با بیس زیست شناسی شدند.
تصویر تجمع دوم صنف ژنتیک پزشکی در مقابل سازمان نظام پزشکی

به گزارش پرسون، در این تجمع مسالمت آمیز دکتر زینلی رییس انجمن بیوتکنولوژی و شبکه پزشکی مولکولی ایران با بیان اینکه ما به راحتی ژنتیک را به این مرحله نرسانده ایم که با تصمیم نابخردانه شورایعالی نظام پزشکی نابودش کنیم، گفت: ژنتیک علم منحصر به‌ فردی است و تنها برخی جراحی های خاص با این رشته قابل مقایسه هستند این در حالی است که افتخاری که ژنتیک برای کشور ایجاد کرده است قابل مقایسه با هیچ رشته ای نیست.

وی افزود:در صورت عدم اثر بخشی و توجه به این تجمع مسالمت آمیز که هر هفته مقابل سازمان تجمع خواهیم کرد تا مطالبات صنف شنیده شود‌

در ادامه این تجمع پروفسور فرهود پدر علم ژنتیک ایران در انتقاد به تصمیم یکباره شورایعالی نظام پزشکی کلامی از رهبر معظم انقلاب را بازگو کردند که رهبری عزیز اذعان داشتند که اگر یک نفر باعث رفتن مغز متفکری از کشور شود، خیانت کرده است.

وی افزود:حرف منطقی را نمیتوان به رای گذاشت. مگر میتوان شب و روز را با رای تغییر داد؟مگر میتوان به چنین علم پیشتازی اینقدر بی اعتنا بود ؟ اگر این کار را از روی تعمد ندانیم، واقعا از روی نادانی است.

وی خاطرنشان کرد: غالب دریافت کنندگان جایزه نوبل در حیطه های پزشکی، فیزیولوژی و بیوشیمی به خاطر نتایج تحقیقات خود در زمینه ژنتیک موفق به دریافت جایزه شده اند.

پروفسور فرهود افزود: من در مقابل این دانشمندان جوان بدلیل تضییع حقوق مسلم شان خجالت می کشم و در راستای احقاق حقوق آنها پای کار هستم.

در انتهای این تجمع مسالمت آمیز دکتر محمد امین طباطبایی فر عضو هیات مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در سخنانی افزود: حتی با فرض محال منطقی بودن این تصمیم یکباره شورایعالی نظام پزشکی، اجرای بدون برنامه و بدون اطلاع صاحبنظران این رشته با مفهوم عدالت در تضاد بوده و منجر به آشفتگی تصمیمات خیل عظیمی از نخبگان این رشته در زندگی تحصیلی و شغلی این دسته از جوانان خواهد بود.

وی افزود:هم چنین باید اشاره کرد که در موضوع اخیر اصلا متصدی تصمیم گیری چه کسی باشد و با چه سازوکاری تعیین کند که چه افرادی می توانند در این رشته دارای شماره نظام پزشکی شود. وقتی تصمیمی ناگهانی سریع و یکشبه گرفته شود باعث ناامیدی جوان‌هایی شود که معیارهای نبوغ و نخبگی را دارند و موجب مهاجرت این مغزها خواهیم شد.

گفتنی است در این تجمع، معترضان با حمل بنر و دست نوشته هایی از بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری خواستار توجه به خواسته های خود شدند.

منبع: پرسون

545551

مطالب مرتبط