متلک سنگین هنگامه قاضیانی به بهروز افخمی

هنگامه قاضیانی به حضور بهروز افخمی کارگردان سینما در محل قتل داریوش مهرجویی برای ساخت فیلم جنایی خودش واکنش نشان داد.
تصویر متلک سنگین هنگامه قاضیانی به بهروز افخمی

به گزارش پرسون، در ادامه مطلب استوری هنگامه قاضیانی به حضور بهروز افخمی کارگردان سینما در محل قتل داریوش مهرجویی برای ساخت فیلم جنایی خودش را با هم میبینیم.

متلک سنگین هنگامه قاضیانی به بهروز افخمی

منبع: برترین ها

544640