آیا آبروی ایران در استقبال از رونالدو رفته است؟ / این فیلم را ببینید

این نوع اتفاقات در استقبال به ایران محدود نمی‌شود و این تصاویر برای بسیاری از مردم دنیا تکراری است.با هم ببینیم
تصویر آیا آبروی ایران در استقبال از رونالدو رفته است؟ / این فیلم را ببینید

به گزارش پرسون، سرانجام پس از مدتها انتظار هواداران رونالدو ، کریستیانو رونالدو فوق ستاره جهان وارد ایران شد. امروز چند هزار نفر برای استقبال از رونالدو به فرودگاه و هتل رفتند. برخی این اتفاق را مایه سرافکندگی کشور دانستند. اما این نوع اتفاقات به ایران محدود نمی‌شود و این تصاویر برای بسیاری از مردم دنیا تکراری است.با هم ببینیم:

منبع: فارس

510726