زندانیان آمریکایی سوار هواپیمای قطری شدند

خبرگزاری رویترز از سوار شدن پنج جاسوس آمریکایی به هواپیمای قطری برای انتقال به دوحه خبر داد.
تصویر زندانیان آمریکایی سوار هواپیمای قطری شدند

به گزارش پرسون، 5 جاسوس آمریکایی سوار هواپیمای قطری شدند تا از ایران به دوحه منتقل شوند.

منبع: ایسنا

510702