جریان ساقط شدن پهپاد در گرگان چه بود؟

موضوع خمپاره عمل نکرده در یک بیمارستان گلستان که همزمان با ساقط شدن یک پهپاد در محوطه این بیمارستان مشاهده شده توسط ماموران امنیتی و نظامی در حال بررسی است.
تصویر جریان ساقط شدن پهپاد در گرگان چه بود؟

به گزارش پرسون، معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: موضوع خمپاره عمل نکرده در یک بیمارستان گلستان که همزمان با ساقط شدن یک پهپاد در محوطه این بیمارستان مشاهده شده توسط ماموران امنیتی و نظامی در حال بررسی است. بزودی اطلاع رسانی جامعی در این زمینه انجام خواهد شد.

منبع: جماران

510643