محرومیت یک وزنه‌بردار و یک جودوکار به دلیل دوپینگ

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) یک ورزشکار از هر یک از رشته های وزنه برداری و جودو را به دلیل استفاده از داروی ممنوعه محروم کرد.
تصویر محرومیت یک وزنه‌بردار و یک جودوکار به دلیل دوپینگ

به گزارش پرسون، حکم محرومیت علی فتاحی از ورزش جودو و یک ورزشکار در رشته وزنه برداری صادر شد.

نمونه علی فتاحی در اردوی تیم ملی جودوی دانشجویان در تاریخ دهم تیرماه امسال در تهران اخذ شد که پس از بررسی تخصصی توسط آزمایشگاه مرجع وجود ماده «نورآندروسترون» که جزء مواد ممنوعه کلاس S۱ می باشد در نمونه وی تایید گردید.

با استناد به ماده ۱-۸-۱۰ این ورزشکار به مدت ۴ سال از فعالیت در تمامی حوزه های ورزش محروم می شود، اما با عنایت پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات معین شده توسط ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو یک سال از محرومیت وی کاسته و به ۳ سال محرومیت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۲۲محکوم می گردد.

اما ورزشکار رشته وزنه برداری که به دلیل نرسیدن به سن قانونی هویت ایشان محرمانه خواهد ماند، نمونه وی در زمان برگزاری اردوی تیم ملی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴اخذ شد که با اعلام آزمایشگاه مرجع وجود ماده "استانوزولول" از گروه ماده ممنوعه S۱ لیست ممنوعه وادا در نمونه وی تایید گردید.

با استناد به ماده ۱-۸-۱۰ وی ۴ سال از فعالیت ورزشی محروم می شود، اما با عنایت به پذیرش تخلف توسط این ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو وی را به ۳ سال محرومیت(۱۴۰۲/۰۵/۱۷لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۱۶)در تمامی حوزه های ورزش محکوم کرد.

منبع: مهر

510189