از مراحل تولید فیلم سلمان فارسی چه خبر؟

جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما با انتشار تصویری از پشت صحنه مجموعه «سلمان فارسی» در صفحه خود در فضای مجازی نوشت:
تصویر از مراحل تولید فیلم سلمان فارسی چه خبر؟

به گزارش پرسون، تولید مجموعه پر افتخار سلمان فارسی به رهبری استاد بزرگوار داوود میرباقری در سخت ترین مراحل تولید با قدرت ادامه دارد.

بی تردید این اثر نقطه عطفی پر فروغ در کارنامه درخشان استاد میرباقری و تاریخ سریال سازی تاریخی در ایران خواهد بود.

جبلی: مراحل تولید مجموعه «سلمان فارسی» با قدرت ادامه دارد

منبع: مشرق

509966