فال حافظ فردا دوشنبه 20 شهریور 1402/ نیت کنید و فالتان را بخوانید

کافی است هنگامی که بر سر دوراهی مانده‌ای و دودل شده‌ای، دست در دامان خواجه شیرازی بزنی و زیر لب آرام بگویی: «ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو را به شاخ نباتت قسم می‌دهم که هر چه صلاح و مصلحت می‌بینی برایم آشکار و آرزوی مرا برآورده ساز»
تصویر فال حافظ فردا دوشنبه 20 شهریور 1402/ نیت کنید و فالتان را بخوانید

به گزارش پرسون، فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.

برای اینکه فال حافظ فردا 20 شهریور با تفسیر دقیق را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فـال حـافـظ متولدین فروردین

پرده مطربم از دست برون خواهد برد

آه اگر زان که در این پرده نباشد بارم

پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب

تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد چیزی را پنهان نکنید. از رخسار گلگونتان همه پی به راز درونتان برده اند. فریب خورده اید. با سخنان زیبا و شیرین شما را سحر کرده اند و اجازه فکر کردن را به شما نمی دهند. حاجت تان را از خدا بخواهید. عنایت او همیشه شامل حالتان بوده است.

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

به خاک پای تو ای سرو نازپرور من

که روز واقعه پا وامگیرم از سر خاک

چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری

به مذهب همه کفر طریقت است امساک

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد هر چه داری با بقیه تقسیم کن. کرم داشته باش. با خساست به جایی نمی رسی. این خوبی هاست که نامت را ماندگار می کند. اگر این کارها را انجام بدهی تا زمان مرگ خدا همیشه پشت و پناهت است. با اینکه انسان با تجربه ای هستی باز هم راهت را گم می کنی. اهل عبادت باش تا دلت پاک و منزه شود.

فـال حـافـظ متولدین خرداد

ای گلبن جوان بر دولت بخور که من

در سایه تو بلبل باغ جهان شدم

اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود

در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد هرچه داری از دسترنج خودت است. گاهی فکر می کنی بسیار خسته و ناتوان شده ای اما وقتی می بینی خدا با توست همه چیز را فراموش می کنی. هر چه که سرنوشت برایت رقم زده همان می شود. در زندگی به آنچه آرزو کنی می رسی. فقط مواظب فتنه دیگران باش، منتظر خبر خوش باش.

فـال حـافـظ متولدین تیر

زلفین سیاه تو به دلداری عشاق

دادند قراری و ببردند قرارم

ای باد از آن باده نسیمی به من آور

کان بوی شفابخش بود دفع خمارم

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید برای دوستان حاضری حتی جانت را هم فدا کنی ولی کمی دوستانت را امتحان کن و ببین آیا آنها هم همین احساس را نسبت به تو دارند یا نه و فقط وقت خوشی با تو هستند؟ شفای دلت را از خدا بخواه. کاری کن که بعد از مردنت خوبی های تو همیشه ماندگار بماند. بیشتر با خدا باش و عبادت کن.

فـال حـافـظ متولدین مرداد

من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب

مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

خدای را مددی ای رفیق ره تا من

به کوی میکده دیگر علم برافرازم

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید از گریه و زاری کردن و تنهایی دست به کار شدن کاری از پیش نخواهی برد. خداوند کمکت می کند. به عقل پیران اعتماد کن. خودت نیز همت کن تا هرچه زودتر به نیتت برسی. به هر کس خوبی کردی نتیجه بد دیدی. به خدا توکل کن که صبح امید نزدیک است.

فـال حـافـظ متولدین شهریور

پروانه راحت بده ای شمع که امشب

از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم

آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی

مستان تو خواهم که گزارند نمازم

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد برای رسیدن به مقاصد خود و دیگران را فدا نکنید تا به هدف های متعالی برسید. ریا و تزویر نداشته باشید، یکرنگی راز موفقیت تان است. همه نقشه های شما برای آینده زمانی محقق می شود که سودای طمع را کنار بگذارید و رازتان را فاش نکنید. عاقبت کارتان خیر است.

فـال حـافـظ متولدین مهر

نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی

گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم

ندارم دستت از دامن بجز در خاک و آن دم هم

که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که جلوی هواهای نفسانی خویش را بگیرید. هر چند که به وصال یار فکر می کنید ولی مطمئن نیستید که او هم مثل شما فکر می کند یا نه. حاضرید سر و جان خودتان را فدای یار کنید و گاهی هم از سر بی قراری می خواهید دل به دریا زده و همه چیز را به او بگوئید. کمی صبر کنید. دست تقدیر همه چیز را بر وفق مرادتان درست می کند.

فـال حـافـظ متولدین آبان

چو ذره گر چه حقیرم ببین به دولت عشق

که در هوای رخت چون به مهر پیوستم

بیار باده که عمریست تا من از سر امن

به کنج عافیت از بهر عیش ننشستم

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد یارتان اگرچه از نظر مادی در مضیقه است ولی بسیار مهربان و وفادار است. به او اعتماد کنید. او تمام خوشی ها را بر خود حرام کرده تا بتواند شما را خوشبخت نماید. در رسیدن به حاجات، شما هم کمکش کنید هر چند که او می گوید شرمنده است ولی شما باز هم یاری اش دهید.

فـال حـافـظ متولدین آذر

سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان

که من این خانه به سودای تو ویران کردم

توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون

می‌گزم لب که چرا گوش به نادان کردم

تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید به هر کسی زود اطمینان می کنید. قسم خورده بودید دیگر کارهای ناشایست انجام ندهید ولی عهد خود را شکسته و بسیار پشیمانید. رو به خدا آورید که شما را هدایت می کند و در زیر سایه ی اوست که به نیت و مقصود خودتان می رسید. صبر داشته باشید، نمازهایتان را به موقع به جا آورید و قرآن بخوانید که هر چه به دست می آورید از دولت قرآن است.

فـال حـافـظ متولدین دی

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

ای نسیم سحری بندگی من برسان

که فراموش مکن وقت دعای سحرم

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید اینقدر خودتان را دست پائین نگیرید. شما هم می توانید مثل دیگران کاری کنید که پولدار و با مقام شوید کمی همت لازم است و امید داشته باشید. نماز و ایمان فراموشتان نشود. زمانی به وصال یار و حاجتتان می رسید که تمام سعی و اهتمام خود را به کار ببندید.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

عرصه بزمگاه خالی ماند

از حریفان و جام مالامال

سایه افکند حالیا شب هجر

تا چه بازند شب روان خیال

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که خبری را که مدت ها در انتظارش بودی رسیده است. روز وصال نزدیک است. قصه عشق شروع شده و زمان جدایی پایان یافته است. تو هم به کمال و جمال می رسی. میدان برای نشان دادن هنرهایت خالی است پس مرد میدان باش.

فـال حـافـظ متولدین اسفند

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران باادب

دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام

باده گلرنگ تلخ تیز خوش خوار سبک

نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید موقعیت برای شما مهیاست. این گوی و این میدان. اگر کمی فکر و تامل کنید همه چیز یکجا نصیبتان می شود. خداوند بسیار دوستتان دارد که مقام و ثروت و یار خوب را به شما داده . حالا باید دید که در مقابل این لطف الهی چه کار می کنید و چگونه شاکر هستید.

509950