میدجرنی این اتاق نشمین‌های رویایی را برایتان ساخته است+عکس

اتاق نشیمن محور خانه است. جایی که همه اعضای خانواده به آن می‌آیند و در آن با گفتگو می‌کنند و ساعت‌های طولانی تلویزیون نگاه می‌کنند. پس باید محیط امنی را القا کند و گذران وقت در آن دلنشین باشد، مساحت کافی داشته باشه، نورگیر باشد و حتی الامکان چشم‌انداز خوبی هم داشته باشد.
تصویر میدجرنی این اتاق نشمین‌های رویایی را برایتان ساخته است+عکس

به گزارش سایت خبری پرسون، هر چند که بسیاری از شهروندان عملا نمی‌توانند یک سرپناه حداقلی در این روزها انتخاب کنند، اما رویاپردازی هم با میدرجرنی بد نیست.

میدجرنی این اتاق نشمین‌های رویایی را برایتان ساخته است (یک پزشک)

میدجرنی این اتاق نشمین‌های رویایی را برایتان ساخته است (یک پزشک)

میدجرنی این اتاق نشمین‌های رویایی را برایتان ساخته است (یک پزشک)

میدجرنی این اتاق نشمین‌های رویایی را برایتان ساخته است (یک پزشک)

میدجرنی این اتاق نشمین‌های رویایی را برایتان ساخته است (یک پزشک)

میدجرنی این اتاق نشمین‌های رویایی را برایتان ساخته است (یک پزشک)

میدجرنی این اتاق نشمین‌های رویایی را برایتان ساخته است (یک پزشک)

منبع: یک پزشک

509923