کنایه جذاب شهاب حسینی که پربازدید شد+ ویدئو

ویدئو معنادار از شهاب حسینی که زیاد وایرال شد.
تصویر کنایه جذاب شهاب حسینی که پربازدید شد+ ویدئو

به گزارش پرسون، این ویدئو قدیمی از شهاب حسینی با ماجرای اخراج اساتید مقایسه شده است.

منبع: سینما اعتماد

509841