تحویل هزار و ۲۷۸ واحد مسکونی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام

معاون ستاد اجرایی فرمان امام از تحویل هزار و ۲۷۸ واحد مسکونی از سوی این ستاد در شهر‌های مختلف خبر داد
تصویر تحویل هزار و ۲۷۸ واحد مسکونی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام

به گزارش پرسون، سید هاشمی معاون ستاد فرمان اجرایی امام گفت: ما یک توافق نامه با وزارت راه و شهرسازی داریم که در فاز نخست ۵۰ هزار واحد مسکونی را در ۲۷ استان احداث کنیم.

او گفت: امروز ۳۵ هزار واحد احداث و در حال تکمیل است به طوری که ما در اردیبهشت ماه ۲ هزار واحد مسکونی را تحویل متقاضیان قرار گرفت همچنین امروز هم هزار و ۲۷۸ واحد تحویل متقاضیان قرار خواهد گرفت.

معاون ستاد فرمان اجرایی امام گفت: همچنین ۳ هزار ۸۴۰ واحد مسکونی هم در دهه فجر تحویل متقاضیان قرار خواهد گرفت،پروژه‌ها را ما به گونه ای برنامه‌ریزی کرده ایم که این واحد ها هر سه ماه یکبار در سال آینده تحویل متقاضیان قرار خواهد گرفت

سید هاشمی گفت: طبق پیش بینی انجام شده ما تا پایان سال ۱۴۰۳ هیچ پروژه نیمه تمامی در بخش مسکن نخواهیم داشت به طوری که متقاضیان سهم خود و بانک عامل هم بتواند به تعهدات خودش عمل کند.

به گفته او، تمامی پروژه ۴ میلیون و ۱۸۲ هزار متر مربع است تقریبا ۱۲ هزار ۱۷۰ میلیارد تومان تا امروز هزینه شده است به طوری که ۵۰ درصد این مبلغ را بانک باید بدهد که هنوز به طور کامل پرداخت نشده است همچنین متقاضیان هم باید به این میزان پرداخت کنند

معاون ستاد فرمان اجرایی امام گفت: در واقع ستاد اجرایی باتوجه به تعهدات خودش برای احداث پروژه ها از بودجه خودش در این راستا برای در زمین نماندن پروژه ها پرداخت کرده است

سید هاشمی گفت: ما در حال حاضر ۴۴ و نیم درصد از برنامه پیشرفت داریم و متاسفانه به دلیل تعویق پرداخت بانکی ما از پروژه ها عقب هستیم هر چه پرداخت ها تسریع شود مسکن ها زودتر آماده خواهد شد

منبع: باشگاه خبرنگاران

509779