سامانه پاسخ سریع زلزله در برخی شهرهای مهم کشور راه‌اندازی شده است

مقام مسئول وزارت راه از راه‌اندازی سامانه‌های پاسخ سریع زلزله در برخی شهرهای مهم خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ درصد دستگاه‌‌های شتاب‌نگار در پهنه کشور نصب شده است.
تصویر سامانه پاسخ سریع زلزله در برخی شهرهای مهم کشور راه‌اندازی شده است

به گزارش پرسون، محمدمهدی حیدری با یادآوری این‌که ویرایش پنجم آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله در حال اتمام است که به زودی ابلاغ و اجرا می‌شود، اظهار کرد: سامانه‌های پاسخ سریع زلزله در بخشی از شهرهای مهم کشور پیاده سازی شده است.

وی ادامه داد: در برنامه بود تا تعدادی دستگاه‌های نوین و به روز شتاب نگار خریداری شود که تاکنون حدود 800 دستگاه خریداری شده است و 60 درصد دستگاه ها در پهنه کشور نصب شده است.

حیدری با اشاره به اینکه حدود 300 دستگاه شتاب نگار در دولت سیزدهم خریداری شده است، تصریح کرد: در صددیم تا سامانه پاسخ سریع زلزله در برخی از شهرهای در صورت وجود اعتبار راه اندازی شود که این دستگاه ها به کمک مدیریت بحران می آید.

وی توضیح داد: سامانه پاسخ سریع زلزله قادر است تا بعد از زلزله در کمتر از چند دقیقه اعلام کند که بیشترین خسارت مربوط به کدام منطقه است تا نیروهای امدادی به آن منطقه گسیل شوند.

اخیرا رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تخریب 60 درصد ساختمان‌های کشور با وقوع زلزله‌ای به بزرگی 7 خبر داده است.

علی بیت‌الهی اظهار کرد: سناریوی زلزله‌ای به بزرگی 7 ریشتر در مراکز استانی بر اساس اطلاعات آمار سال 1395 مرکز آمار ایران، مدل کاهیدگی دکتر قدرتی، روابط شکنندگی ناصراسدی و همکاران و زلزله‌های مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران انجام شده است.

وی افزود: در این ارزیابی پسلرزه ها از داده های اصلی حذف نشده اند. اثر ساختگاه به‌ دلیل کمبود اطلاعات لحاظ نشده است، ساختمان های اسکلت دار بتنی و فولادی یکسان فرض شده است( به‌دلیل اختلاف ناچیز در fragility curves ). لازم به‌ذکر و پر واضح است که برآوردها تقریبی و تخمینی و با هدف ارائه تصویری کلی از ابعاد حادثه در سناریوی بدتر برای هر کدام از مراکز استان‌هاست.

وی بیان کرد: بدیهی است احتمالاً رخداد در نواحی مختلف یکسان نیست. اما برآورد حاضر با توجه به درصد آسیب پذیری ها، واحدهای فاقد اسکلت، جمعیت اطراف رومرکز زلزله فرضی با بزرگی 7 و مواردی از این قبیل می تواند سیمای ملموس از ابعاد حادثه فرضی را در استان‌ها نشان دهد.

1- محدوده تهران-کرج و اطراف آن، گستره‌ای با ریسک به‌مراتب بالاتر در پهنه ایران زمین است. برآورد اولیه خسارت برای زلزله 7 در این محدوده نشان از آسیب پذیری جدی بیش از 2 میلیون واحد مسکونی و در معرض قرارگیری بیش از 6 میلیون جمعیت دارد. مجاورت این دو کلانشهر به هم، ابعاد ریسک را چند برابر سایر گستره‌های مراکز استانی دیگر کرده است.

2- با توجه به آمار 1395 و تعداد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت، درصد آسیب پذیری واحدهای مسکونی(با فرض وقوع زلزله با بزرگی 7)، در شهرهای یزد و زاهدان بالای 70 درصد و درصد آسیب پذیری واحدهای مسکونی کرج و تهران کمتر از سایر مراکز استانی است. هرچند که تعداد به‌مراتب بالای واحدهای مسکونی در این دو شهر(تهران و کرج و اطراف آن) ابعاد آسیب پذیری را بیشتر نشان می‌دهد.

3- مراکز استانی تهران، کرج، مشهد، اصفهان و شیراز و اطراف آنها تعداد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت بالاتری را نسبت به سایر نواحی دارند.

4- نواحی تهران، کرج، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز، جمعیت به‌مراتب بیشتری را در معرض خطر زلزله فرضی با بزرگی 7 (در نقطه وسط مراکز استانی) خواهند داشت.

5- این تحقیق، 14 پارامتر در معرض ریسک از نوع جمعیتی و ساختمانی را مد نظر قرار داده که در این نوشتار به 6 مورد آن اشاره شد.

6- مولف برای برآورد تعداد ساختمان های آسیب دیده، بطور تقریبی، سه واحد مسکونی را یک ساختمان فرض کرده است.

7- تلفات جانی زلزله ها در شب به‌طور تقریبی و میانگین 3 برابر زلزله های روز است. مفهوم جمعیت در معرض خطر به معنی تلفات جانی زلزله‌ها نیست.

8- آشنایی با ابعاد حادثه، الزاما باید منجر به اقدامات کاهش ریسک شود، علاوه بر آن آمادگی در حین رخداد و بعد آن نیز از دستاوردهای مهم سناریوهای مختلف زلزله خواهد بود.

9- برپایه این مطالعه، نشان داده می شود که بطور متوسط در کشور، با رخداد زلزله ای به بزرگی 7 حدود 60 ساختمان ها تخریب می شود.

منبع: تسنیم

509669